منوی دسته بندی

مراسمات اخیر

روضه خانگی 22 شهریور 1400

روضه خانگی 13 شهریور 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین نبی ئی ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

روضه خانگی 11 شهریور 1400

روضه خانگی 13 شهریور 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین مهر بخش ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

روضه خانگی 13 شهریور 1400

روضه خانگی 13 شهریور 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین رفیعی ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

روضه خانگی 5 شهریور 1400

روضه خانگی 5 شهریور 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین رفیعی ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری