امام علی علیه السلام فرمودند: خداوند برای ما، شیعیان و پیروانی برگزیده است که ما را یاری می کنند، با خوشحالی ما خوشحال می شوند و در اندوه و غم ما، محزون می گردند.

(غرر الحکم، جلد 1، صفحه 235)

کمک به هیئت