منوی دسته بندی

جلسه هفتگی

جلسه هفتگی 19 دی 1400

جلسه هفتگی 19 دی 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین مهربخش ستایشگر : حاج ابوذر بیوکافی _ کربلایی میثم طاهری

شب پنجم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 16 دی 1400

شب پنجم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 16 دی 1400 واعظ : روح الله ثانی (نهج البلاغه خوانی) سخنران : حجت الاسلام و المسلمین محبوبی ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

شب چهارم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 15 دی 1400

شب چهارم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 15 دی 1400 واعظ : روح الله ثانی (نهج البلاغه خوانی) سخنران : حجت الاسلام و المسلمین محبوبی ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

شب سوم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 14 دی 1400

شب سوم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 14 دی 1400 واعظ : روح الله ثانی (نهج البلاغه خوانی) سخنران : حجت الاسلام و المسلمین محبوبی ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

شب دوم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 13 دی 1400

شب دوم مراسم عزاداری فاطمیه دوم 13 دی 1400 واعظ : روح الله ثانی (نهج البلاغه خوانی) سخنران : حجت الاسلام و المسلمین محبوبی ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

شب اول مراسم عزاداری فاطمیه دوم 12 دی 1400

شب اول مراسم عزاداری فاطمیه دوم 12 دی 1400 واعظ : روح الله ثانی (نهج البلاغه خوانی) ستایشگر : کربلایی ابوالفضل فیض الله زاده کربلایی میثم طاهری

جلسه هفتگی 5 دی 1400

جلسه هفتگی 5 دی 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط ستایشگر : کربلایی میثم طاهری  

روضه خانگی 4 دی 1400

روضه خانگی 4 دی 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین عزلتی مقدم ستایشگر : کربلایی میثم طاهری کربلایی عباس اسلامی

روضه خانگی 2 دی 1400

روضه خانگی 2 دی 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین نصوری ستایشگر : کربلایی میثم طاهری