منوی دسته بندی

ادعیه

دعای روز عرفه 5 مرداد 1399

دعای روز عرفه 5 مرداد 1399 ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهر مناجات رمضانیه 12اربیهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین امیری ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

شهادت امام جواد (ع) 20تیر 1400

جلسه هفتگی 26 اردیبهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

شهادت اما صادق 16 خرداد 1400

شهادت اما صادق 16 خرداد 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

جلسه هفتگی 10 خرداد 1400

جلسه هفتگی 10 خرداد 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

جلسه هفتگی 26 اردیبهشت 1400

جلسه هفتگی 26 اردیبهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نیا ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

مناجات رمضانیه 14 اربیهشت 1400

مناجات رمضانیه 14 اربیهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین امیری ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

مناجات رمضانیه 12 اردیبهشت 1400

مناجات رمضانیه 12اربیهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین امیری ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

مناجات رمضانیه 9 اربیهشت 1400

مناجات رمضانیه 9 اربیهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین امیری ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری

مناجات رمضانیه 8 اربیهشت 1400

مناجات رمضانیه 8 اربیهشت 1400 سخنران : حجت الاسلام والمسلمین امیری ستایشگر : کربلایی میثم‌طاهری