منوی دسته بندی

روضه خانگی 15 شهریور 1400

روضه خانگی (شام شهادت) 15 شهریور 1400 حجت الاسلام والمسلمین : آزادوار ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

روضه خانگی 15 مهر 1400

روضه خانگی (ظهر شهادت) 15 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین مهدی زاده ستایشگر : میثم طاهری

روضه خانگی 14 مهر 1400

روضه خانگی 14 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین آیت ستایشگر : میثم طاهری

روضه خانگی 13 مهر 1400

روضه خانگی 13 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین آیت ستایشگر : میثم طاهری

روضه خانگی 12 مهر 1400

روضه خانگی 12 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین رفیعی ستایشگر : میثم طاهری

روضه خانگی 11 مهر 1400

روضه خانگی 11 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین مهربخش ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

روضه خانگی 10 مهر 1400

روضه خانگی 10 مهر 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین یعقوبی ستایشگر : کربلایی میثم طاهری

روضه خانگی 29 شهریور 1400

روضه خانگی 29 شهریور 1400 سخنران : حجت الاسلام و المسلمین مهدیان ستایشگر : کربلایی میثم طاهری