جمع آوری خیمه عزاداری دهه اول محرم‌الحرام 1442 9 شهریور 1399