نام اثر: به وقت کرونا/مادر خانه دار

تولید کننده: موسسه فرهنگی-رسانه ای فردوسیان جوان قم

#کرونا_ویروس

#کرونا

#ایران_قوی