نام اثر: به وقت کرونا/ماموریت کرونا

سردار سید محمد تقی شاهچراغی

تولید کننده: موسسه فرهنگی-رسانه ای فردوسیان جوان قم

#کرونا_ویروس

#کرونا

#ایران_قوی