نام اثر: به وقت کرونا/زرمندگان خط مقدم

سید محسن چاوشی

تولید کننده: موسسه فرهنگی-رسانه ای فردوسیان جوان قم

#کرونا_ویروس

#کرونا

#ایران_قوی