نام اثر: به وقت کرونا/لباس تمیز

سخنران: استاد رفیعی

تولید کننده: موسسه فرهنگی-رسانه ای فردوسیان جوان قم

#کرونا_ویروس

#کرونا

#ایران_قوی