نام اثر: به وقت کرونا/شش ماه قرنطینه

سخنران: حاج حسین کاجی

تولید کننده: موسسه فرهنگی-رسانه ای فردوسیان جوان قم

#کرونا_ویروس

#کرونا

#ایران_قوی